Fasad och takbyte, Vallersta

Nytt kök, Kumla

Utbyggnad, Hammar reningsverk

Byggnation av kassastation, Kumla Traktorservice

Carport, Kumla

Renovering av uthus, Sickelsta

Ny panel på garage, Sannahed

Marbodalkök, Pålsboda

Altan- och uteplats, Bastedalen